Инструкц я з охорони прац для оператора агнкс

инструкц я з охорони прац для оператора агнкс
Одночасне застосування кількох різних 3І3 досить часто стає неможливим унаслідок їх конструкційних особливостей, що не передбачають такого поєднання. Якщо тягу не можна збільшити, то треба провести захід газів, починаючи з поверхонь нагріву, розміщених у камері топки, або у першому газовході. Той чи інший ЗІЗ органів слуху добирають, як правило, на конкретному робочому місці відповідно до спектрального складу та рівня виробничого шуму. Він зобов’язаний забезпечити за свій рахунок придбання, комплектування, видачу та утримання ЗІЗ відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та колективного договору. Виявлені в процесі роботи устаткування несправності необхідно записати у змінний журнал.


Такий підхід може позбавити роботодавця певних юридичних зобов’язань, як у випадку оформлення суміщення. Сборник типовых инструкций по технике безопасности при обслуживании и ремонте бурового оборудования Сборник типовых инструкций по технике безопасности по видам работ при глубоком бурении и креплении скважин. Обдування слід негайно припинити, якщо під час його проведення виходить газ крізь люки, а також, якщо буде виявлено несправність у котлі або обдувальному пристрої.3.25.Все з’статкування і прилади автоматичного керування і безпеки котла необхідно підтримувати у справному стані і регулярно перевіряти. Тому вони повинні виготовлятись із м’яких еластичних матеріалів, які мають бактерицидні властивості. Подавання повітря здійснюється безпосередньо самим працівником (під час вдихання) або повітроподавальною установкою (шлангові ЗІЗ ОД з примусовим подаванням повітря). Видихання повітря відбувається в навколишнє середовище. Порядок і строки перевірки встановлюються адміністрацією.ЗУПИНКА КОТЛА3.26.Зупинка котла у всіх випадках, крім аварійної зупинки, дозволяється тільки за наявності письмового розпо-ряддження адміністрації.

При збільшенні навантаження котла необхідно спочатку збільшити тягу, а потім дуття, при зниженні навантаження — спочатку зменшити дуття, а потім — тягу. Під час зупинки необхідно:а) підтримувати рівень води у котлі вище середнього робочого положення;б) припинити подачу палива в топку;в) від’єднати котел від паропроводів після повного припинення горіння у топці і припинення відбору пари, а при наявності пароперегрівника — відкрити продувку. Якщо відбувається зливання нафтопродуктів з автоцистерн до резервуарів, то застосування відкритого вогню забороняється на відстані менше 40 м від території АЗС.7.2. Заправляння транспортних засобів з увімкненими двигунами. Подвійні назви професій (посад) ― це назви професій, виписані через дефіс. Оскільки під час виконання роботи на працівника може одночасно діяти низка шкідливих і небезпечних чинників, то виникає необхідність забезпе Рис. 2.50. Застосування захисних засобів під час роботи на висоті чення захисту відразу кількох органів і частин тіла.

Похожие записи: